/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947

                                                                                                                            Łódź, 26.XII.1947

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

                Dzięki uprzejmie za wyczerpujące wiadomości, których mi Pan Profesor łaskawie udzielił w liście z 4-go b. m. Sprawy „Kwartalnika Filoz.” przestały mnie bezpośrednio interesować z tych względów, o których pisałem, jeszcze w wiadomości, gdyż część referatu dla Mstwa, dotyczącą czasopism, przejął kolega Tatarkiewicz. Co się zaś tyczy zarysu dziejów i działalności Krak. Tow. Filoz., to od kolegi Zawirskiego nic nie otrzymałem, choć Pan Profesor zapowiedział przekazanie mu tej problematyki następnego dnia. Czy zdaniem Pańskim, mam się zwrócić wprost do Z.?

                 XXXX mi do ręki głównie XXXXX spraw-ę/a. Oto na zaproszenie Institut le Nantes Etudes de Belgique mam wygłosić w Brukseli odczyt w ostatnich dniach lutego. Chciałbym skorzystać z gotowej pracy, drukowanej w Studia Philosophica i wygłosić „Principes des bon travail” jako prelekcję tam, jeżeli do tego czasu nie ukaże się drukiem. Zwracam się więc do Pana Profesora z zapytaniem czy „grozi” ukazanie się najbliższego tomu „Studiów” przed końcem lutego? Bardzo będę wdzięczny za rychłą łaskawą odpowiedź, ponieważ od niej zależy mój plan pracy na najbliższą przyszłość.

                 Uprzejme pozdrowienia i wyrazy wysokiego szacunku łączę

                                                                                                                                          Kotarbiński