/
EN

List od Ireny Krońskiej z 22.11.1966

      PAŃSTWOWE                                                        Warszawa, dn. 22.IX.1966 r.
WYDAWNICTWO NAUKOWE                                              ul. Miodowa 10, tel. 622-91, 671-61
                                                                 Adr. telgr.: PEWUEN Warszawa

L. dz.

   c    Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

   c    dawno już nie miałam od Pana Profesora wiadomości – sądziłam nawet, że jest Pan Profesor zagranicą.
 c    U mnie dużo roboty i dużo kłopotów. Przez miesiąc Myzia była chora – angina, a potem zatrycie oxytocyną – co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację.
 c    Dowiaduję się od p. Gierulanki, że zostawił Pan Profesor, zapewne jeszcze we wrześniu, inną fotografię Husserla – ale do nas nic nie doszło. Czy Szwagier Pana Profesora miał ją nam przesłać? Czy zatelefonować, żebyśmy posłali? Nic takiego nie nastąpiło – a telefonu płk. Pola, ani adresu, nie znam. Może Pan Profesor napisze –  spróbuję, w razie otrzymania fotografii w najbliższych dniach, czy nie dałoby się jeszcze wymienić (chociaż jest już dość późno).

            c                                W oczekiwaniu wiadomości
 c                        c                    łączę wyrazy prawdziwego szacunku
 c                             c                 i bardzo serdeczne pozdrowienia
 c                                 c                                  I Krońska

P.S. Mój telefon -175158.