/
EN

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

   v                      v                  PAŃSTOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE


WARSZAWA                                KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 79                       TELEFON: 6-21-91

L. dz. 232/BKF/55  v               v               v               v               v            Warszawa, dnia 10 czerwca 1955 r.

 v KOMITET REDAKCYJNY
 v Biblioteki Klasyków Filozofii
 v                 przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Z a ś w i a d c z e n i e

 

 b           Niniejszym zaświadczam, że ob.prof.dr Roman Ingarden, członek Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii przy Polskiej Akademii Nauk, redaktor działu filozofii niemieckiej, opracowuję obecnie dla Biblioteki Klasyków Filozofii pozycję Condillaca „Traktat o wrażeniach” oraz pozycję Kanta „Prolegomena…”, przeprowadzając jednocześnie szereg redakcji podległych Mu innych dzieł filozoficznych.

 b           Zaświadczenie niniejsze wydaje się w celu umożliwienia zakupu papieru maszynowego, potrzebnego prof.dr Romanowi Ingardenowi do pracy nad wyżej wymienionymi przekładami.

 

             b      Irena Krońska
  b         KOMITET REDAKCYJNY
  b    Biblioteki Klasyków Filozofii
               b        b przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym