/

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

Prof.R.Ingarden                                                    n                                    Kraków, 14.III.53 r.
Kraków, Biskupia 14.

 

Do
      n Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii /PAN/
      n w WARSZAWIE,ul. Krakowskie Przedmieście 79 /PWN/

 

Droga Pani Ireno.
      n       n List Pani ostatni / w sprawie korekty Grundlegung Kanta dostałem 10 bm., ale samą korektę dopiero wczoraj. Zaraz ją przeglądnąłem i właśnie odnoszę do Drukarni. Skontrolowałem tylko te miejsca, które mogłem skontrolować /wobec tego, że nie dostałem korekty poprzedniej/, na ogół zachowałem Pani propozycje. W szczególności: str. 9. zostawiłem Pani poprawkę, godząc się, że „Verstand” w tym miejscu nie jest kantowskim terminus technicus /”intelekt/, prawdopodobnie należałoby tłumaczyć: „selbst beim bemeinsten Verstand”- przez”nawet u najprostszego człowieka”, ale sądzę, że może zostać tak, jak to Pani zrobiła.
      n       n str. 16 usunąłem przestawienie słówka „już” przed”poznajemy” a pozostawiam brzmienie poprzednie,gdyż w ten sposób zachowana jest pewna dwuznaczność tekstu oryginalnego, który wprawdzie nie wyklucza tej interpretacji, jaka zostałaby zrealizowana przez Pani przestawienie słów, ale która zarazem jest tą mniej prawdopodobną interpretacją z dwu możliwych. Zd[a]je się, że Kant chciał napisać: „które poznajemy jako już prz[e]ciwne obowiązkowi”, ale to nie jest całkiem pewne. Więc już l[e]piej niech będzie tak jak było.
      n       n na str. 51 utzrymałem zgodnie z pierwotną propozycją Pa[ni] „ postępowanie” zamiast”czyn”, tylko dlatego, że w tekście oryginalnym jest „handle so” i”deine Handlung”, jeżeli więc „handle” zostało przetłumaczone na „postępuj”, to i postępow[a]nie, choć czysto rzeczowo biorąc może lepiej byłoby „czyn”.
      n       n Tyle co do korekty. Co do indeksu, to dotarczono mi jeden egzemplarz korekty, żeby mi umożliwić robotę. Ale jeszcze się zastanawiam, czy tego indeksu nie mogłoby zrobić biuro Komitetu, bo teraz przy spieszeniu się ze Spinozy Etyką i wykańczaniem nowej partii”Krytyki”, strasznie mało mam czasu, a robota jest raczej techniczna. Mógłbym przysłać spis terminów, które należałoby/mnimum/ uwzględnić, może to wystarczyłoby. Czy Pani się godzi na to? Jeżeli nie, to proszę o przysłanie mi jeszcze tomu z Condillaca Logiką, jako wzór jak należy robić indeks.
      n       n Co do Etyki, to cieszę się, że p. Kołakowski już sporą ilość terminów zgodził się zmienić. Niebawem przyślę część maszynopisu z mymi i Pałacyka /czyli Dańcewicza/ poprawkami. Ale bardzo zależa oby mi na tym, żeby p. Kołakowski odstąpił od owego „włączać”, które mię językowo bardzo razi.

      n Tyle na razie. Ale jeszcze jedno: czy reprodukcji karty tytułowej oryginału Grundlegung nie można technicznie tak zrobić, żeby tylko sam druk pozostał, a żeby nie było widać fotografii brudnego papieru. Zapytam o to dziś w Drukarni. Tak jak jest – bardzo razi.

Łączę serdeczne pozdrowienia i ukłony