/
EN

List od Ireny Krońskiej z 10.11.1954

   KOMITET REDAKCYJNY                                                              Warszawa 10.11.54
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII

 

        Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

        tylko słów parę towarzyszących zaproszeniu na posiedzenie. Ad pkt 2 porządku dziennego – projektowana nasza nazwa byłaby ew. „Bibl. Filozoficzna” (jak u XXX) czy jakoś podobnie – tak, żeby nie przesądzać, że wszyscy pisarze, których wydajemy, są klasykami filozofii. (Wynikło to z sugestii Komitetu Filoz. PAN)
        Mam już wstęp do Leibniza pióra Kołakowskiego, może uda mi się uzyskać szybkie przepisanie go na maszynie i posłać Panu Profesorowi jeszcze przed Jego wyjazdem do Warszawy.
        Dufrenna’e nie znam. Książkę XXX mamy w domu, mam zamiar wziąć się do przeczytania (zamiar – ale kiedy znaleźć czas!)

Serdeczne wyrazy i pozdrowienia
łączę
             I Krońska