/
EN

List do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

Prof. Roman Ingarden                          c             c                                         Kraków, 21.XII.1954 r.
Kraków 2. Biskupia 14.

 

      c        Droga Pani Ireno,

      c              c        przesyłam w załączeniu pod Pani adresem i na Pani wyraźne życzenie moją opinię o rozprawie prof. Kołakowskiego, mającej stanowić „wstęp” do tłumaczenia Nouveaux Essais Leibniza. Dotrzymuję również terminu, który Pani podała.
      c        Nie przesyłam natomiast tej opinii w sposób oficjalny, gdyż nie sądzę, bym po sposobie, w jaki moja kilkumiesięczna praca nad tłumaczeniem Etyki Spinozy została potraktowana przez tłumacza, miał w dalszym ciągu powód do udzielaniu mu anonimowo mej pomocy naukowej.
      c        Na Święta wyjeżdżam na kilka dni do Zakopanego, dlatego prosiłem o zaświadczenie urlopowe. Dostałem je przed kilku godzinami, za co Pani i biuru Komitetu serdecznie dziękuję. Dostałem również umowę podpisaną w sprawie Condillaca.
      c        Cieszę się, że – jak wynika z Pani poprzedniego listu – wybiera się Pani na jakiś czas na urlop. Uważam, że Pani dokazuje istnych cudów pracowitości i ofiarności i że należy się Pani koniecznie jakiś istotny wypoczynek. W gruncie rzeczy szkoda Pani na tę czarną robotę, którą Pani odlat prowadzi, ale z drugiej strony cała impreza BKF stanie, jeżeli Pani zmniejszyłaby swój udział w tej pracy.
      c              c        Życzę Pani jak najlepszego wypoczynku tudzież Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
      c              c              c              c              c         Łączę serdeczne pozdrowienia