/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES
CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS
74. RUE LAURISTON, PARIS-XVI – TELEPHONE: COP. 51-91

 

333/50                                                      n                                    3.4.50.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

 

  n   W tej chwili otrzymałem list Pana z dnia 28 ub.m. i zaraz przesyłam odpowiedź.
  n   Istotnie sporo jest kłopotu z korektami rozprawy śp.ks. Michalskiego . Są zdania całkiem niezrozumiałe, a w nadesłanym mi właśnie maszynopisie skonstatowałem wiele opuszczeń nie tylko poszczególnych wyrazów, ale nawet całych zespołów wyrazów. Ponieważ na szczęście zachował się w Paryżu jeden egzemplarz tekstu polskiego, rekonstrukcja tekstu da się dokonać. Doktor Kucharski podjął się przeglądnięcia korekt , za co mu jestem bardzo wdzięczny , gdyż w przeddzień doktoratu ès lettres , a po przebyciu poważniejszej niedyspozycji, przez czas pewien musi się powstrzymać od współpracy ze Stacją Naukową PAU . W okresie świąt , po ukończeniu pilnych i terminowych zajeć, zabiorę się do gruntownej kontroli korekt i spodziewam się pomyślnie ukończyć to uciążliwe przedsięwzięcie .
  n   Jestem serdecznie wdzięczny Panu Koledze za wyrażoną w liście gotowość podjęcia się zorganizowania bibliografii przekładów Kartezjusza na język polski i prac polskich o Kartezjuszu . Chodziłoby tu nie tylko o suchą listę pozycji bibliograficznych , ale raczej o bibliografię rozumowaną. Może się mylę i niedobrze już pamiętam bibliografię rzeczy o Kartezjuszu, zamieszczoną w „Przeglądzie Filozoficznym” 1937 r., mam jednak wrażenie, że polska literatura o Kartezjuszu nie jest przesadnie bogata. Zdaję sobie sprawę , że zadanie nie jest łatwe, mam jednak zapewnienie prof. Dąbrowskiego, że w odpowiedni sposób ustali on honorarium dla pracownika, czy też pracowników, których Pan Kolega mu wskaże.
  n   Bardzo byłby pożądany jakiś zwięzły artykuł ( np.obejmujący pół arkusza formatu Biuletynu Stacji ), przedstawiający zagranicy losy Kartezjusza w Polsce. Czyby nie podjął się tego prof.Harassek ?
  n   Biuletyn poświęcony Kartezjuszowi najchętniej ogłosiłbym jeszcze przed wakacjami . W tym wypadku jednak musiałbym otrzymać materiał nie później jak w połowie maja.
  n   Chciałbym pozostać w kontakcie z Panem Kolegą w tych sprawach, które wydają mi się ważne.
  n   Ponieważ Uniwersytet w Poitiers gromadzi specjalny ksiegozbiór przekładów Kartezjusza na obce jezyki i cudzoziemskich prac o Kartezjuszu , zwróciłem się do PAU z prośbą o zebranie polskich druków i przesłanie ich do Stacji , która by w odpowiedni sposób postarała się dostarczyć kolekcję rektorowi Uniwersytetu w Poitiers. Oczywista trudno marzyć o zebraniu wszystkiego , ale nawet szczupły zbiór rzeczy o Kartezjuszu zrobiłby tu korzystne wrażenie.
  n   Potrzebne Panu książki zamówię w dniach najbliższych.
  n   Proszę przyjęć wyrazy wysokiego poważania i najlepsze koleżeńskie pozdrowienia.

 

Prof. St. Wędkiewicz