/

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

Wielce Szanowny i drogi Panie Kolego, Serdecznie dziękuję za list, dzięki niem bowiem przekonałem się iż zaszło nieporozumienie (mój asystent zamiast wysłać książkę Schwarza, zatrzymał ja u siebie), które mogłem zaraz unieszkodliwić i książkę niezwłocznie wyekspedjować. – Mam kłopoty z księgą Zjazdu, gdyż materjały dotyczące dyskusyj zostały mi przekazane w postaci tak fragmentarycznej i mało ciekawej, iż postanowiłem zrezygnować z drukowania dyskusji, tymczasem komitet krakowski nalega, by drukować; wymieniamy list za listem, ale nie wiem, co ostatecznie z tej korespondencji wyniknie.

            Łączę serdeczny uścisk dłoni

                                  WTatarkiewicz

 

13/XI 36

Wielmożny Pan Prof. dr. Roman Ingarden
Lwów
ul. Zacharjewicza 7 m.8