/
EN

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

Dr Felix Kaufmann
Wiedeń XIX
Döblinger Hauptstrasse 90
n         n         n          n         n         n          n         n         n  Wiedeń, 22. października 1935

Pan
n     Profesor Roman Ingarden
n         n     Lwów

 

    n           n         n     Wielce Szanowny Panie Ingarden!
n         n         n          Serdecznie Panu dziękuję za przesłanie Pańskiego Separatum. Za jakichś osiem dni przyjdzie w końcu czas, gdy będę mógł przeczytać te piękne rzeczy, bo do tego czasu będą już zapewne gotowe – dużo, dużo później aniżeli się spodziewałem – ostatnie uwagi do mojej książki, która powinna się ukazać jakoś w połowie listopada. Potem chciałbym przejść do od dawna planowanego, szczegółowego studium Pańskiej pracy „Literackie dzieło sztuki”, co później chciałbym Panu zrelacjonować.
n         n         n          Zapewne Pan wie, że Husserl będzie miał w listopadzie w Pradze cztery wykłady, z których pierwszy powinien odbyć się 14. listopada. Chciałbym, jeśli to w ogóle będzie możliwe przyjechać 14. albo 15. na przynajmniej dwa do trzech dni, ażeby znów go zobaczyć. Byłoby pięknie, gdyby mógł Pan sobie wziąć wolne na tych kilka dni i również przyjechać.
n         n         n         Dobre wieści są takie, że Fink w końcu otrzymał to stypendium z Anglii, o którego przyznanie tak długo zabiegałem. Kwota wynosi 100 funtów, co może odpowiadać 1500 markom, za co Fink będzie mógł najpewniej przeżyć prawie rok.
n         n         n         Zapewne Pan już wie, że w ramach Circle philosophique dr Landgrebe zajmuje się teraz wydaniem manuskryptów Husserla. Należałoby mocno liczyć na to, że te prace potoczą się dalej bez przeszkód.
n         n         n         Bardzo bym się cieszył, jeślibym wkrótce znów od Pana usłyszał a już szczególnie, gdybym zobaczył Pana w Pradze.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami,
n         n         n          n    Pański Felix Kaufmann