/

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

Bardzo Kochany Panie Profesorze! Mam nadzieję, że ta Świąteczna kartka zastanie Oboje Państwa w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Cieszę się bardzo, że nieprawdopodobnie bogata twórczość Pana Profesora zwolna krystalizuje się w jeden monumentalny pomnik – a także, że dostępny on będzie każdemu, kto włada jakimś językiem światowym. Czy Pański IV tom (o przyczynowości) jest gotów? W Stanford nawiązałem kontakt z Panem Runge i przy całym uznaniu dla jego dobrych XXX i erudycji, doszedłem a priori do przekonania, że pewne obawy które Pan Profesor żywił w tym związku są płonne, bo chodzi o tezy innego ciężaru gatunkowego. Co do mnie, zdecydowałem się bieżące dwa lata poświęcić na książkę o podstawach filozof. wiedzy atomowej; władze proszą o kilka słów i akademickie dają mi niemal zupełną wolność od nauczania na ten czas. Z wyrazami czci.  Me

 

With Best Wishes
for Christmas
and
the New Year.

Józefa i Henryk Mehlbergowie