/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI                                                              Warszawa, dn. 4.VI.1966 r.

 

     v             Wielce Szanowny Panie Profesorze!

     v             Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak uprzejmą, wyczerpującą i szybką odpowiedź. Sądzę, że z tymi danymi poradzę sobie. Po prostu w nawiasie podam niemieckie odpowiedniki.
     v             Artykuł mój właściwie nie dotyczy struktury dzieła, ale reguł analizy strukturalnej wogóle, raczej problemu stosunku „znaczenia” i „wyrażania”. To jest tylko bardzo ograniczona próba wzajemnego uporządkowania pojęć: struktura – system – model.
     v             Współczuję serdecznie Panu Profesorowi z powodu Jego choroby. Oczywiście, jak Pan profesor wystąpi będziemy sprawy wyjazdu załatwiali.
Z pobytami w NRF są ciągle głupie nieporozumienia. Jeden z moich młodych uczniów wykładał tam pół roku prawie estetykę, bo historię sztuki dramatycznej XX w. ku wielkiej radości wszystkich oficjalnych czynników. I nigdy nie wiadomo co tu sprawi radość, a co wywoła zakaz.

     v             Łączę wyrazy głębokiego szacunku i życzenia rychłego powrotu do zdrowia

 St Żółkiewski