/
EN

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

                                                                                     Kraków, dn. 12. X. 1949 r.

Wielce Szanowny Panie Rektorze!

                Dziękuję uprzejmie za bilet dziś otrzymany. Tak się przypadkiem stało, iż już kilka dni temu przypadkowo spotkałem Dr Chojeckiego, a dziś, jeszcze przed otrzymaniem listu WPana Rektora, porozumieliśmy się co do tego, że p. Dr Chojecki jest gotowy podjąć się tłumaczenia z języka francuskiego. Rozeszliśmy się z tym, że Komitet Biblioteki Klasyków wybierze jakąś rzecz francuską z w. XVIII, która nadawałaby się na wydanie w ramach Biblioteki Klasyków Filozofii, i że po decyzji powziętej porozumiem się z p. Chojeckim. Wobec tego, że WPan Rektor jest jednym z członków Komitetu Bibl. Klas. Filoz. radbym zasięgnąć opinii Pana Rektora, jakiego autora i jakie dzieło francuskie z XVIII w. radziłby Pan Rektor przetłumaczyć na język polski. Zaznaczam, że w tej chwili gotowe do druku są dwie rzeczy  XVIII w. mianowicie: nowe przejrzane wydanie De la Mettriegeo Człowiek-Maszyna w tłumaczeniu Rudniańskiego i Condillaca. Sur les origines des connaissances humaines w tłumaczeniu K. Brończyka. Przy sposobności komunikuję, że gotowe jest do druku także tłumaczenie (nowe) Rozprawy o metodzie Descartesa, zaś w tłumaczeniu znajduje się Traktat Hume-a /przez Znamierowskiego/ i Principia Philosophiae Descartesa.

                 Za informację co do adresu p. Rudniańskiej bardzo dziękuję. Łączę wyrazy głębokiego poważania i szacunku.

                                                                                                                         Roman Ingarden

Post scriptum. Przypomniałem sobie jeszcze jedną sprawę. Zamierzam mianowicie następny tom XIX Kwartalnika Filozoficznego za r. 1950 poświęcić Kartezjuszowi, z uwagi na 300-lecie śmierci, a przynajmniej zamieścić w nim szereg rozpraw na temat Descartesa. W związku z tym zapytuję, czy Wielce Szanowny Pan Rektor lub Pani Rektorowa nie mogliby dostarczyć Redakcji Kwartalnika jakich rozpraw na temat filozofii Kartezjusza. Bardzo cieszyłbym się, gdybym dostał takie rozprawy! Prócz tego p. Skwarczyńska mówiła mi, że podobno p. Czajkowski posiada jakąś rozprawę czy też kilka rozpraw na temat filozofii Kartezjusza, których nie może dotąd ogłosić . Chętnie jedną z nich, stanowiącą relatywną całość, ogłosiłbym w Kwartalniku. Bardzo uprzejmie proszę o pośrednictwo w tej ostatniej sprawie, nie znam bowiem p. Czajkowskiego, ani jego adresu. O kilka słów łaskawej odpowiedzi w sprawach poruszonych bardzo uprzejmie proszę.

                                                                                             R.I.