/

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Monachium, ul. Leopolda 70
27. czerwca 1918

 

Szanowny Panie Doktorze Ingarden!

  Na 60-te urodziny Pana Profesor Husserla ma się ukazać pismo z pracami jego przyjaciół i uczniów. Czy byłby Pan skłonny wziąć w tym [przedsięwzięciu] udział i dostarczyć jakiś przyczynek? Gotowe do druku manuskrypty powinny być w moich rękach do bożego narodzenia tego roku. Czy mógłbym Pana w XXX przypadku prosić o przysłanie mi tytułu i w skrócie zakresu Pana planowanego wkładu, ażebym mógł poczynić dalsze kroki?

  Z góry pięknie Panu dziękując za Pana trud, pozostaję z poważaniem,

Pański A. Pfander.