/
EN

List od Ireny Krońskiej z 17.11.1954

  v      KOMITET REDAKCYJNY                            v             v                          Warszawa 17.11.54
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII

 

  v        v      Szanowny Panie Profesorze,

  v        v      tylko słów parę. Dziś posłaliśmy odpis wstępu do Leibniza (pióra L. Kołakowskiego)
  v        v      A teraz druga sprawa. Ponieważ Kant (Krytyka) ma w grudniu iść do drukarni, trzeba by koniecznie ustalić sposób tłumaczenia Erscheinung, by uniknąć problemów. Czy na sobotnim posiedzeniu, które zapewne i tak nie będzie przeładowane, Pan Profesor nie zechciałby raz jeszcze sprawy przedstawić i poddać pod dyskusję –
  v        v      Może Pan Profesor zechce uprzejmie zawiadomić oddział PWN w Krakowie, czy to możliwe – oni odrazu telefonują do Warszawy i przekazaliby mi odpowiedź Pana Profesora.
  v        v        v        v        v        v      v      Serdeczne wyrazy łączę
  v        v        v        v        v        v        v        v             I Krońska