/

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO

Warszawa, dn. 27. IV. 1937
MARSZAŁKOWSKA 25, TEL. 710-00

Szanowny i drogi Panie Kolego,

            Proszę wybaczyć mi, że odpisuję z tak wielkiem opóźnieniem, ale list Pana, przyszedłszy zaraz po mym wyjeździe do Jugosławji i Grecji, przeleżał się miesiąc, zanim go po powrocie otrzymałem. Może też sprawa programu licealnego filozofji jest już przedawniona, niemniej przesyłam go w załączeniu. Ja opinję mą wypowiedziałem i złożyłem Uniwersytetowi i T.N.S.W., które ją przekażą Ministerstwu. Bardzo będę się cieszyć jeśli i Pan wypowie swój pogląd.

            Z przyjemnością dowiedziałem się, że na termin druku Studiów mogę zapatrywać się bardziej optymistycznie i oczekiwać będę korekty.

            Serdeczny uścisk dłoni łączę

            WTatarkiewicz

            Bardzo proszę o wiadomość, jak stoi sprawa dwu zapowiedzianych rękopisów kartezjańskich? W zeszycie kartezjańskim mamy już złożonych 130 stron druku, gdyby jednak prace Pana słuchaczów były krótkie (bo nie wątpię, że są cenne), to może przynajmniej jedną zmieściłbym jeszcze. Musiała by jednak być nadesłana niezwłocznie.