/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                           c                  Warszawa, dn. 1.III.1966 r.
SEKRETARZ WYDZIAŁU NAUKOWEGO

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden

 

         c     Wielce Szanowny Panie Profesorze!

         c     Dziękuję za list. Smutno nam jest, że ma Pan trudności z przybyciem na naszą konferencję semiotyczną. Bylibyśmy bardzo radzi, gdyby jednak Pan Profesor przybył nawet spóźniony, jeśli układ zajęć jesiennych pozwoli na to Panu Profesorowi.
         c     Jeśli zbieg terminów nie pozwoli na to, będę to dobrze rozumiał. Może jednak wtedy zechciałby Pan Profesor przesłać swój szkic do księgi materiałów konferencji.
         c     W sprawie wyboru do wzmiankowanego międzynarodowego Towarzystwa Naukoznawczego wystarczy poinformowanie o fakcie prof. W. Nowackiego lub I. Maleckiego.

 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
         c              c     St Żółkiewski