/
EN

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

Profesor Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                   b              Kraków, 29 grudnia 1967 r.

Do Naczelnej Dyrekcji Państwowego Wydawnictwa Naukowego

           b                         b                 b              w   W A R S Z A W I E

Przesyłam w załączeniu korektę pierwszego arkusza mojej książki Iber das Erkennen des literarischen Kunstwerks i proszę uprzejmie o łaskawe przesłanie jej jako przesyłki poleconej (druk) pod adresem: Max Niemeyer Verlag, Pfrondorferststrasse 4, Tübingen, Deutsche Bundesrepublik.
Pozwolę sobie zaznaczyć, że książka wymieniona jest nową redakcją niemiecka książki wydanej w PWN w obrębie I tomu moich Studiów z estetyki, i że maszynopis tej redakcji został przesłany przez PWN do wymienionego nakładu pod koniec sierpnia 1967 r.
 v        Załączam znaczki pocztowe na koszty przesyłki (mają one wyrównać koszty przesyłki poprzedniej, którą wysłałem do PWN w połowie grudnia br.
 v        Dziękuję uprzejmie Naczelnej Dyrekcji PWN za łaskawe ułatwienie mi tej przesyłki.

         v               v               v              (prof. Dr Roman Ingarden, senior)