/
EN

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.03.1968

DUQUESNE UNIVERSITY
PITTSBOURGH, PENSYLWANIA
15219

March 13, 1968

Drogi profesorze Ingarden:

 c        Z przyjemnością zapraszam do napisania artykułu do nowej pracy dotyczącej szeroko pojętych badań myśli Husserla, która ma powstać wspólnym wysiłkiem wielu badaczy jego filozofii.

 c        Każdy z uczestników przeprowadzi rozmyślania zgodne z przedmiotem własnych zainteresowań, jednak w odniesieniu do głównego problemu:

BUDOWA CIAŁA
I FENOMENOLOGIA
TRANSCENDENTALNA.

     c        Myślą przewodnia tego wspólnego przedsięwzięcia jest założenie, że teraz, kiedy wreszcie mamy przed sobą kompletne ramy myśli Husserla, możemy dążyć

  1. do oceny pierwotnego wkładu Husserla w problemy dotyczące budowy ciała, tak długo przyćmione przez filozofie Merlau-Ponty’ego i Sartre’a.
  2. Koncentrując się na tym zagadnieniu, które, jak pokazują najnowsze badania Husserla, jest kwintesencją myśli Husserla, możemy dążyć do zmierzenia się z wielkimi i wciąż nierozwiązanymi trudnościami tejże: tym co przyjęte a priori, absolutnością świadomości, intencjonalnością i transcendentalizmem w kontekście całokształtu twórczości filozofa.
  3. Wreszcie, chcielibyśmy „odkryć” CAŁOŚCIOWEGO Husserla w ciągłości jego refleksji i uwolnić się od uprzedzeń dotychczasowych interpretacji, z których każda kładzie nacisk na jeden tylko etap rozwoju jego myśli, zaniedbując pozostałe.

 c        W tej perspektywie mile widziane są więc także odpowiednie porównania traktowania wspomnianych zagadnień przez Husserla i Merlau-Ponty oraz Sartre’a.

 c        Oczekujemy około 25 artykułów, które zostaną opublikowane w jednym tomie.

 c        Mam nadzieję, iż Pana obecne badania zasugerują odpowiedni temat, gdyż z przyjemnością zaliczylibyśmy Pana do grona naszych współpracowników.

 c        Uprzejmie proszę o informacje dotyczące planów lub sugestii do 15 kwietnia 1968 r.

Z poważaniem,
 c        Teresa

Anna-Teresa Tymieniecka
4900 Western Avenue
Washington, D. C. 20016
U.S. A.

 

To „oficjalny dokument – list osobisty był już wysłany wczoraj. Bardzo serdeczna – Teresa

PS. To ma być również „rewindykacja” radykalna Ingardena