/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

24.XII 1937

Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Mam potworny nawał zajęć – dlatego nie piszę dłużej. Nie otrzymałem żadnej reakcji na mój maszynopis, który posłałem ekspresem poleconym. Będę tu miał odczyt w Tow[arzystwie] Fil[ozoficznym] na pocz[ątku] stycznia. Sytuacja się poprawiła.

Łączę wyrazy ŁOPS 3W PR i życzenia świąteczne

                                   Witkacy

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan Dr Roman Ingarden
Prof. U. J.K.
Lwów
Zachariewicza, 7 m. 8