/

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Data powstania 11.03.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. Roman Ingarden                    N                                                       Kraków, dn. 11 marca 1965r.
Kraków, Biskupia 14

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

      N     W dn. 6 marca odwiedziłem Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN i dowiedziałem się, że nie ma jeszcze decyzji MSZ w sprawie mej podróży do Hamburga. Wobec tego, że ze strony Uniwersytetu w Hamburgu, p. docent Stroker, która za mną w tej sprawie korespodowała, prosiła mię, by dać jak najszybciej znać, jaka decyzja z naszej strony zapadnie, gdyż w razie niemożności mego przyjazdu musieliby poszukać innego wykładowcy, zdecydowałem się zawiadomić Hamburg, że przyjazd mój na początek maja jest mało prawdopodobny i żeby raczej tę sprawę przesunąć na jesień, o ile Uniwersytet Hamburgski na jesień jeszcze będzie kompetował o mój przyjazd. Kopię listu do p. Striker załączam. Spodziewam się, że do tego czasu sprawa sie wyjaśni i że będę mógł wyjechać w jesieni.
      N     Na razie zaś pragnąłbym w korzystać inne zaproszenia, a w szczególności do Jugosławii. Ponieważ jednak nie mam w tej chwili wszystkich formalnych zaproszeń w ręku, sprawa wniesienia podania o paszport jeszcze jakiś czas się przewlecze. Będę Panu Profesorowi bardzo wdzięczny za łaskawe poparcie tej podróży.

      N     Proszę uprzejmie o przyjęcie wyrazów mego prawdziwego poważania i   serdecznych pozdrowień

      N           N           N           N           N           N     /Roman Ingarden, senior/