/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.05.1924

6. V. 24.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Zapomniałem podczas ostatniej rozmowy z Panem Profesorem zaznaczyć, że się oczywiście najzupełniej i z wielką radością godzę na to, by w Sprawozdaniach Towarzystwa Naukowego drukować streszczenie mojej pracy pióra Wielce Szanownego Pana Profesora, jak o tem Pan Profesor wspomniał podczas rozmowy w Szkockiej Kawiarni. Będzie to dla mnie tylko zaszczytem, że Pan Profesor tyle pracy i czasu mej rozprawie poświęcił, iż nawet był łaskaw napisać sam jej streszczenie. Obawy Pana Profesora co do wierności przedstawienia mych twierdzeń są napewne całkiem płonne. Jeżeli więc tylko Pan Profesor jeszcze i dziś żywi ówczesny zamiar, to mogę być Wielce Szanownemu Panu Profesorowi tylko z całej duszy wdzięczny za wykonanie tego zamiaru. Ja kończę obecnie tłumaczenie i przypuszczam, że za jaki tydzień będę gotowy i będę mógł zacząć się przygotowywać do colloquium.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania

Roman Ingarden

 

 

Byłbym bardzo wdzięczny za łaskawe podanie prawdopodobnego i przybliżonego terminu druku sprawozdania mej pracy, bo pragnąłbym o tem nie długo do prof. H. napisać.