/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924

Data powstania 13.06.1924
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

We Lwowie, 13. czerwca, 1924.

 

 

            Szanowny Panie Doktorze!

Na przedwczorajszem posiedzeniu Rady wydziałowej odczytałem swoje orzeczenie o Pańskich kwalifikacjach naukowych i o Pańskiej rozprawie habilitacyjnej, zakończone wnioskiem, by Pana Doktora dopuścić do dalszego stadyum habilitacyi, t.j. do dyskusyi habilitacyjnej. Wniosek ten, do którego przyłączył się Prof. Wartenberg, Rada wydziałowa uchwaliła jednomyślnie. – Co się tyczy terminu dyskusyi habilitacyjnej, odbędzie się ona według wszelkiego prawdopodobieństwa dnia 25. czerwca 1924, w środę, po południu, od przedwczoraj za dwa tygodnie. W dzień lub dwa później nastąpi wykład habilitacyjny. Proszę tedy pozostawać w pogotowiu przyjazdu do Lwowa dnia 25. b.m. rano. Być może, że się ten termin o kilka dni przesunie – wprzód lub w tył – ale to mało prawdopodobne. I jeżeli Pan nie otrzyma żadnej dalszej ode mnie wiadomości, proszę 25 b.m. zjawić się u mnie przed południem lub w południe. Zresztą Pan zapewne zajedzie do Kazika. – Przedtem jednak, t.j. możliwie rychło, proszę mi zwrócić załączoną odbitkę szczotkową streszczenia Pańskiej rozprawy. Proszę nie czynić w niej żadnych poprawek, ani zecerskich, ani innych. Proszę mi tylko napisać, czy nie zawiera ona rzeczy niezgodnych z treścią pracy Pańskiej. Mimo całą bowiem stara nność i uwagę mogłem to lub owo niewiernie zreferować. O ile więc takie błędy rzeczowe się w streszczeniu znajdują, proszę mi je wypisać osobno, mianowicie w sformułowaniu, w którem winny być sprostowane. Ja zaś sam przeprowadzę potem tu korektę.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

                                                        K. Twardowski