/
EN

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

Prof. Roman Ingarden                                  n                           w Krakowie, dn. 31.I.63.r.
Kraków, Biskupia 14.

 

Do Naczelnej Dyrekcji P. W. N.
WPan Dyrektor
Dr Tadeusz Zabłudowski
WARSZAWA

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,
        n             n     dziękuję uprzejmie za list z dn.  stycznia br. Ref. W0/63. W odpowiedzi przesyłam wykaz recenzji lub artykułów, w których mowa o”Sporze”. Spodziewam się, że Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 posiada wymienione dzieła i czasopisma o mogłaby dostarczyć PWN do wglądu. Sam wprawdzie posiadam częściowo odbitki artykułów resp.recenzji, ale posidajac tylko jedyne egzemplarze niechętnie bym je dawał z mych rak. W tej chwili nie mam zaś czasu, by te artykuły przepisywać. Niektóre z nich są bardzo obszerne, nie mówiąc już np. o książce Tymienieckiej, której połowa poświęcona jest podstawowym pojeciom”Sporu”. Ilość tych artykułów – np. w porównaniu do artykułów o Das literarische Kunstwerk jest stosunkowo skromna, bo mogli je pisać albo polscy autorzy, albo ludzie, którzy czytają, po polsku. Niektórzy z nich, jak Guido Kung, uczyli się po polsku, by móc przeczytać Spór / jest to Szwajcar obecnie wykładając w USA/.
        n     Jutro w jeżdżam na parę tygodni do Zakopanego, by tam spokojnie popracować nad niemiecką redakcją Sporu. Może tam napiszę kilka stron informacji o treści. Miałem takie streszczenie, które zrobiłem, gdy Spór był przedłożony Polskiej Akdemii Umiejętności. Jakieś 10 dni temu natrafiłem na ten maszynopis i wyrzuciłem go jako już niepotrzebny.
        n     Co do propozycji z mej strony jakiegoś wydawcy angielskiego, to chodzi oby mi o wydawcę, który jest dobrze wprowadzony w wydawnictswach filozoficznych. Dwa tygodnie temu miałem list od wydawcy Routlegde & Kegan Paul z Londynu, który do mnie zwravał się w sprawie tłumaczenia Das literarische Kunstwerk na język angielski, list przesłałem do Niemeyera. Sadzę, że ten nadkła byłby dobry, ale ponieważ ma zamiar zająć się tłumaczeniem czy wydaniem Das literarische Kunstwerk, wiec nie sądzę, by się mógł zarazem interesowac Sporem, Ale mógłby to być np. Oxford University Press lub np. Chicago University Press. Możnaby się też zwrócić do Profesora Paul Schilppa w Evanston, Illinois USA Northwestern University, może on by się sprawą zainteresował i jakiego nakładcę zaproponował.
        n     Mam następującą prośbę: we wrześniu br. ma być w mieście Meksyk w Meksyku międzynarodowy kongres filozofii, nastepny z kolei po kongresie w Wenecji. Dostałem zaproszenie, ale nie mam zamiaru jechać, gdyż miasto Meksyk leży na wysokości 2100 m na poziom morza, co przy moim nadciśnieniu wyklucza mój tamże pobyt. Ale ma być zarazem wystawa książek filozoficznych. Otóż chciałbym być przynjmiej w ten sposób tam obecny. Gdyby PWN mogło wysłać tam komplet mych Dzieł Filozoficznych /5 tomów dotychczasowych, tom VI wyjdzie za jakie dwa miesiące. Gdyby nadto Niemeyer wysłał dwa u niego wydane tomy, miałbym jaką taką tam reprezentację. Otóż byłbym bardzo wdzięczny, gdyb Pan Dyrektor raczył wydać odpowiednie decyzje w tej sprawie. Sam mam jeszcze tylko wolny egzemplarz O dziele literackim i zdaje się II tomu Sporu, mógłbym je w danym razie przesła PWN, ale nie mam już I t. Snoru Studiów z estetyki, więc nie mógłbym w tej sprawie dopomóc.
        n     Dzikęję wreszcie za przesłanie mi umowy z nakładem Thomasa. Z p. Michejdą, pozostaję w kontakcie i ona napisze do nakładu, iż tom będzie gotowy naczas.
        n             n         Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

/Roman Ingarden,senior/