/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965

Data powstania 18.01.1965
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof. Roman Ingarden /senior/
Kraków, Biskupia 1                                                n                     Kraków, 18. stycznia 1965 r.

 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
WPan
Dr Jerzy Rudzki
Sekretarz Rady Naukowej IFiD.PAN

 

Szanowny Panie Doktorze,

Dziękuję uprzejmie za list zawiadamiający mię o postanowieniu Rady Naukowej Instytu Filozofii i Socjologii PAN o zwróceniu się do mnie w sprawie podjęcia się funkcji recenzenta rozprawy habilitacyjnej Dr Mieczysława Gordona tudzież za przysłnie mi egzemplarza tej książki. Niestety nie mogłem być na wymienionym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu i wskutek tego nie mogłem od razu zająć stanowiska w tej sprawie. Czynię to obecnie:
     n     Nie mogę się podjąć funkcji recenzenta wymienionej rozprawy przede wszystkim dlatego, że nie czuję się kompetentny do wydania oceny. Zagadnienie centralne książki Dr Gordona leży całkowicie na peryferii moich zainteresowań, tudzież nie posiadam wystarczającej znajomości literatury, na którą powołuje się Dr Gordon Nie leży też w moich planach naukowych bliższe zajęcie się tą literaturą, to bowiem, vo wiem o niej z drugiej ręki a po części tylko z własnej lektury, nie zachęca mię do bliższego zajęcia się nią.
     n     Muszę tedy prosić Radę Naukową Instytutu sto zwrócenie się do kogoś innego z prośbą o pojęcie się wymienionej funkcji.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

/Roman Ingarden, senior/