/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.04.1969

Profesor Roman Ingarden (senior)
Kraków, Biskupia 14                                                 n                   Kraków, 24. IV. 1969 r.

Sekretariat I Wydziału P. A. N.
   n                       WARSZAWA Pałac Kultury i Nauki

W odpowiedzi na pismo z dn. 18 czerwca br. WI/50/69 donoszę uprzejmie, że należę do następujących instytucji i towarzystw naukowych zagranicznych międzynarodowych:

1. Institut International de Philosophie, 173 Boulevard Saint-Germain Paris VI-e, Francja, członek mianowany, nie ma wkładek członkowskich
2. International phenomenological Society, State University of New York at Buffalo, Buffelo, Ney York, USA, członek mianowany, nie ma wkładek członkowskich.
3. The American Society for Aesthetics, honorary President prof. Thomas Munro, c/o Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, 44106, U.S.A. członek zaproszony,       wkładka członkowska (wraz z czasopismem The Journal of Asthetics and Art Criticism)  9 dol. am. płaconych przeze mnie w złotych za pośrednictwem P.A.N.
4. Société Francaise d’Esthétique, président Etienne Souriau de l’Institut, bliższego adresu nie posiadam, prócz adresu wydawanego przez towarzystwo czasopisma Revue d’Esthétique (16, rue Chaptal Paris, IX-e, Francja, Wkładka – za czaopismo: płaciłem dotąd 30 Fr rocznie za  xxxxxx pośrednictwem P.A.N. (w złotych), ostatnio wkładka wynosi 35 Fr, będę musiał uzupełnić.

v e r t e

(prof.Dr Roman Ingarden, senior)
członek xxxxxxx rzeczywisty P.A.N.

 

Od szeregu lst jestem członkiem tzw. „Consulting Foreign Editors” czasopisma wydawanego przez International Phenomenological Society p. t. Philosophy and phenomenological Research”. Jest to funkcja czysto honorowa. Jak dotąd mię nie zapytano o żadną sprawę redakcyjną.

(prof. R. Ingarden)