/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.01.1948

Toruń, 8 stycznia 1948 r.

 

Drogi Panie Romanie!

Dziwnie plotą się w życiu powodzenia i klęski; tak jest i z Ruchem Filozoficznym. Powodzeniem jest, że przed samym Nowym Rokiem dostałem z Ministerstwa subwencję na druk pierwszego zeszytu – klęską, że niedługo przedtem Dania Gromska wycofała się z wszelkich prac związanych z Ruchem Filozoficznym, motywując to brakiem wiary w powodzenie przedsięwzięcia, za którym mojem zdaniem ukrywa się jej przemęczenie i złe samopoczucie. Ponieważ moje usilne przedstawienia nie zmieniły jej decyzji, trzeba Ruch poprowadzić bez niej, co będzie niewątpliwie połączone z dużym wysiłkiem.

W tym kłopocie zwracam się do Pana z gorącą prośbą, by zechciał Pan objąć w Krakowie przedstawicielstwo Redakcji Ruchu i przy pomocy swoich asystentów przesyłał nam wszelkie informacje dla Ruchu potrzebne, w szczególności wiadomości bieżące o odczytach, wykładach,
nowych wydawnictwach, tamtejszych instytucjach filozoficznych oraz autoreferaty autorów z odczytów filozoficznych. Nie mogłem się jeszcze rozejrzeć w materjałach redakcyjnych przesłanych mi przed kilku dniami przez Danię i dlatego nie wiem, jakie ewentualnie byłyby mi potrzebne wiadomości za czas ubiegły. W razie potrzeby zwróciłbym się o nie do Pana z konkretnymi prośbami.

Zacząłem dziś wykłady po feriach świątecznych. Elzenberg zacznie je za kilka dni, bo nie jest całkiem zdrów. Czas mam pochłonięty pracą dla Ruchu Filozoficznego i niektórymi zajęciami związanymi z reorganizacją tutejszego Towarzystwa Naukowego na modłę akademicką, filozofię łączymy tam w jednym wydziale z naukami filologicznymi.

Najlepsze wyrazy i serdeczne pozdrowienia

Czeżowski