/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

Kraków 3.VIII.60 .

Drogi Władysławie,

n        Jakieś 10 dni temu otrzymałem PWN jakąś sumę jako resztę honorarium za artykuł w Roczniku Estetyki. Wnoszę stąd, że Rocznik temu musiał się już ukazać i myślałem, że dostanę odbitki i egzemplarz tomu, dotychczas jednak nic nie dostałem. Pozwalam sobie więc zwrócić się do Ciebie z zapytaniem, jak się ta sprawa przedstawia, tudzież z prośbą o wydanie w danym razie dyspozycji do przesłania mi egzemplarza i odbitek.
n        U nas wczoraj przyszła wiadomość o przeniesieniu na emeryturę 20 profesorów, którzy przekroczyli 70 lat wieku. Na filozofii przeszła na prof. Gromska, będziemy mieli tedy kłopoty z obsłużeniem wykładów. Mówiono mi jednak zarazem, że to jest akcja na całą Polskę i że w Warszawie dokonało się również przeniesienie na emeryturę m.in. Kotarbińskiego i Ciebie. Ponieważ mówiłeś mi niegdyś, że otrzymaliście przedłużenie na trzy lata, więc jestem tą wiadomością zaskoczony i będę Ci wdzięczny za łaskawą wiadomość, jak się ta sprawa właściwie przedstawia.
n        Co do wyjazdu do Aten, nic jeszcze nie wiem, Może będę w tych dniach w Warszawie, by się dowiedzieć. 17. Przyjadę na Konferencję o Poetyce, 18 mam mieć referat, niebawem potem chciałbym ruszyć do Aten, ale mało mi to się wydaje prawdopodobne.
n        Wyszło drugie wydanie Das literarische Kunstwerk, u Niemeyera w Tübingen. Pisano mi, że 14 wysłano dla mnie część egzemplarzy autorskich, ale dotychczas nie dostałem. Nie dostałem też Journal of Philosophy z polskimi artykułami, choć pisano mi jeszcze 6 czerwca, że wysyłają. Także innych przesyłek książek z zagranicy jakoś nie mogę dostać m.i. ową książkę o estetyce współczesnej tudzież odbitek mego artykułu w Revue de Metapsique, który się niedawno ukazał. Coraz lepiej się dzieje.

 n        Serdecznie Cię pozdrawiam i cieszę się, że się zapewne niebawem zobaczymy.

/podpis/ Twój Roman