/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

Komitet Redakcyjny BKF                                                      n                Kraków,  26.VIII 1952 r.
dział: filozofia niemiecka
    n    L 48/52

 

Do
    nKomitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
    nWarszawa, ul. Foksal 17.

 

Donoszę uprzejmie, że p. Dr Jerzy Gałecki doręczył mi dziś trzecią partię swego tłumaczenia dzieła Herdera „Ideen zu eine[r] Philosophie der Geschichte der Menscheit”,str. 206-305. Z początkiem września przystąpię do przeglądnięcia otrzymanego tekstu.
Donoszę zarazem, że zbadałem kilkanaście stron tłumaczenia dzieła Fichtego „Bestimmung des Menschen” A. Zieleńczyka z projektowanymi poprawkami Dr T. Witwickiego. Przyszedłem do przekonania, że p. Dr T. Witwicki na ogół trafnie wyznacza miejsca tłumaczenia A. Zieleńczyka, które domagałyby się pewnej korektury, że jednak i niektóre propozycje zmian wysuwane przez Dr Witwickiego nasuwają pewne wątpliwości. Doszedłem zarazem do przekonania, że przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich zaproponowanych poprawek tudzież skontrolowanie tłumaczenia A. Zieleńczyka wymagać będzie wiele żmudnej pracy, której wobec nawału innych zajęć nie mógłbym się podjąć. Może byłoby najwłaściwiej poprosić jeszcze samego Dr Witwickiego, b[y] zechciał przekontrolować propozycje zmian.

               Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

                                            /prof.R.Ingarden/

Tekst tłumaczenia Dr Zieleńczyka mogę w każdej chwili przysłać, o ile 1. września nie będzie posiedzenia Komitetu.