/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.06.1924

Data powstania 19.06.1924
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

We Lwowie, 19. czerwca, 1924.

 

 

            Szanowny Panie Doktorze!

List z 14. b.m. i korektę streszczenia otrzymałem. Cieszę się, że wypadło ku zadowoleniu Pańskiemu. Sam nie czytałem tej korekty jeszcze – tem się tłumaczy, że zostały tam takie przeoczenia jak przedmiot zamiast podmiot i t.p. Pańskie propozycye co do zmian tekstu w niektórych miejscach, przeprowadzę. Co do odbitek, sądzę, że będzie je można otrzymać. W tej mierze muszę się porozumieć z Profesorem Balzerem. Żadnych pretensyi co do własności literackiej względem streszczenia nie mam i pragnę, aby nie było nigdzie zaznaczone, że pochodzi ono ode mnie. Streszczenia, drukowane w Sprawozdaniach Towarzystwa naukowego, pochodzą bądź od samych autorów przedstawianych na posiedzeniach prac, bądź od przedstawiających prace członków Towarzystwa. Który z tych wypadków zachodzi, tego się nigdy nie zaznacza w Sprawozdaniach, więc i teraz niechaj tak będzie.

            Pańska dyskusya habilitacyjna będzie wyznaczona na dzień 25. b.m. t.j. środę najbliższą po południu. Być jednak może, że się odbędzie dopiero w czwartek 26. b.m.; nastąpi to w tym przypadku, jeżeli nie starczy Radzie wydziałowej czasu na załatwienie wszystkich spraw, umieszczonych na porządku obrad środowego posiedzenia i część tych spraw – wśród nich także Pańska dyskusya habilitacyjna – zostanie przeniesiona na ciąg dalszy posiedzenia, które się odbędzie w takim razie nazajutrz w czwartek. Pański wykład habilitacyjny odbędzie się w piątek lub w sobotę.

            Do rychłego zatem widzenia – tymczasem zasyłam serdeczne wyrazy.

K. Twardowski