/

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

Data powstania 31.03.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina dydaktyka, edukacja

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14          n                                        n                          Kraków, 31 marca 1965 r.

 

Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
WROCŁAW, Rynek 9

 

w odpowiedzi na pismo z dn. 26 marca br. 1.dz. 2902/65 donoszę uprzejmie, co następuje:
   n       Dziękuję uprzejmie za zaproszenie mię do udziału w antologii „Prace z teorii literatury”, niestety jednak nie mogę udzielić zgody na ponowne ogłoszenie w tym zbiorze dwu fragmentów ogłoszonych w r. 1947 w tzw. Szkicach z filozofii literatury. Jest to bardziej populrne zformułowanie głównych tez wstępnych mojej książki o dziele literackim i jako takie zawierające pewne z popularyzacji płynące uproszezenia i niedokładności. Ogłosiłem te fragmenty /zresztą trzy, a nie dwa jak to Panowie proponują/ przed laty tylko dlatego, że nie miałem wówczas nadzieji, że ukaże się w polskim tłumaczeniu moja książka Das literarische Kunstwerk. W tej chwili istnieje już to polskie tłumaczenie i odpadł tym samym powód do ogłoszenia ponownego owych fragmentów. Po wtóre, jestem na ogół przeciwny tzw. wypisom z prac naukowych, które dając wyrwane z całości kawałki prowadzą do pozornego zapoznania się ze stanowiskiem autora ogłoszonym w jakiejś systematycznie zbudowanej książce. Jest tozwiązane w praktyce z wielu uproszczeniami i z conajmniej powierzchownym zapoznawaniem się z pewną teorią.
   n                n        Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku.

/prof. Dr Roman Ingarden, senior/