/
EN

List od Stefana Morawskiego z 10.12.1965

Redakcja „Studiów Estetycznych”
Warszawa 64, Krakowskie Przedmieście 3

Warszawa,dnia 10 grudnia 1965 r.

Prof. Roman Ingarden
Kraków 2
ul. Biskupia 14/15

 

Szanowny Panie Profesorze,

Redakcja „Studiów Estetycznych” postanowiła uczcić 80-tą rocznice urodzin Prof.dr Władysława Tatarkiewicza, przypadającą w kwietniu 1965 r., poświęcając Mu czwarty rocznik „Studiów”, który ukaże się w roku przyszłym.

W związku z tym zwracam się do Pana Profesora z uprzejmą prośbą o nadesłanie swego artykułu do tego tomu. Proponuję objętość 15 stron maszynopisu i termin nadesłania do redakcji – 15.II.66 r. Artykuł mógłby być napisany w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim.

Będę b. zobowiązany Panu Profesorowi za powiadomienie mnie o swojej decyzji przyłączenia się do inicjatywy Redakcji „Studiów”.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku.

Prof. dr Stefan Morawski
n Redaktor Naczelny