/

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

    n            KURATORJUM                        n               n                  Toruń, dnia          n        1921 .
OKRĘGU SZKOLNEGO POMORSKIEGO.
    n   WYDZIAŁ I. (Prezydjalny)

L. dz. I. 6035/21

Do

 Pana( i)

Dr. Romana Witolda              n               n        nauczyciela (ki) gimnazjum
    n Ingardena                n               n               n               n        w Toruniu

 

        n       Po zbadaniu Pana (i) dokumentów z zastrzeżeniem powzięcia ostatecznej decyzji przez Komisję Weryfikacyjną ewent. Radę Ministrów przyznało Panu Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego po myśli Ust. z dnia 13 lipca 1920 r. D.U.R.P. L. 65
    n       1. Policzenie dotychczasowej służby do trzechleci ewent. dodatku starszeństwa
    n       2. Dodatek za wyższe studja 20%
    n       3. Stopień służbowy VIII.
    n       4. Klasę miejscowości III.
    n       5. Grupę rodzinną II
    n       Wskutek tego poboru Pana (i) wynoszą niewątpliwie.
    n       1. Płaca zasadnicza                                                                    1300 Mk
    n       2. Dodatek za wysłuż. trzechlecia a 300 mk.
    n       3. 20 % dodatek za wyższe studja                      n                      260
    n       4. Dodatek drożyzniany                                                             10.374
    n       5. Dodatek rodzinny                                                                   2280
Razem miesięcznie          14.214 Mk
Dosłownie: czternaście tysięcy dwieście czternaście Mkp. –

        n       Równocześnie poleca się kasie wypłacać Panu(i) jego (jej) uposażenie w ratach miesięcznych zgóry począwszy od 1º września b.r. – po 14.214 Mk aż do zmiany asygnaty.

Referent                      n               n               n            Kurator