/
EN

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1934

21. XI 1934

Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Dziękuję serdecznie za przesłaną broszurę. Zajrzałem tylko i zobaczyłem, że jeden podobny zarzut stawia Pan Kotarbińskiemu do moich pretensji. Czytam teraz Realis. Und Ideal.[1] Pana Profesora i szalenie się z tej rzeczy cieszę. Czy nie mógłbym jeszcze tego wyłudzić od Pana na własność? (tylko). Mój „hauptwerk” drukuje się w Kasie Mianowskiego i o ile wyjdzie naprawdę (w co wierzyć mi się nie chce), zaraz go Panu Profesorowi przyślę. Jestem silnie wytrącony z równowagi przez różnorodność poz.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, sympatii i wdzięczności

                                   Witkacy

 

 

Bracka, 23
m. 42
22 Z 18.

Kiedyż się zrealizuje mój rewanż portretowy?

 

Kartka pocztowa

Pan Dr Roman Ingarden
Prof. Uniw. Jana Kazimierza
Zachariewicza, 7 m. 8
Lwów

 

[1] Chodzi o rozprawę R. Ingardena pt. „Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus (1921).