/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

Prof , Roman Ingarden                                                      n                             Kraków, 17.XII.1954 r.
Kraków, 2. Biskupia 14. m.15.

 

Do
    nKomitetu Redakcyjnego B.K.F.
    n           n           n           n     w WARSZAWIE

 

      n     Przesyłam w załączeniu ostatnią stronę mego wstępu do mego tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu” Kanta /w dwu egzemplarzach, kartka biała ma zastąpić ostatnią stronę poprzednio doręczonego egzemplarza, kartka niebieska stanowi uzupełnienie tekstu doręczonego.
    n     Na podstawie porozumienia z p. I. Krońską indeks i dodatek terminologiczny nadeślę do końca lutego r.1955, proszę jednak o rychły zwrot egzemplarzy „Krytyki”, które przesłałem do Komitetu, gdyż ułatwiają mi one orientację w tekście oryginału. Obydwa maszynopisy tłumaczenia, pozostające obecnie w posiadaniu Komitetu nie są mi teraz potrzebne, w chwili jednak,gdy dostanę korekty, proszę o nadesłanie egzemplarza białego zaopatrzonego moimi poprawkami czy to ręcznymi, czy maszynowymi.
    n     Egzemplarz korekt Etyki Spinozy z podziękowaniem otrzymałem.
    n     Opinię o Wstępie do Leibniza pióra prof. Kołakowskiego wyślę w połowie przyszłego tygodnia. Wszystkie korekty Leibniza wysłałem do p. Dr Dąmbskiej, partiami, ostatnia partię wysłałem 15.bm. Korekt przypisów p. Dąmbskiej nie czytałem uważając, że za nie odpowiedzialność ponosi tłumaczka.

 

/prof. Roman Ingarden, sen./