/
EN

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 29.04.1963

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14.                                           n                                                 Kraków, 29 IV.1963

 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wielka Encyklopedia Powszechna
Redakcja Nauk Społecznych
WP red. Lucyna Majzner

W A R S Z A W A

 

Szanowna Pani,
        n             n     przepraszam bardzo, że dopiero dziś odpisuję na list z dn. 1.IV., ale miałem b. wiele zajęć, i tak zbiegły te tygodnie.
        n     Brakujące daty urodzin i td. – o ile były mi znana – uzupełniłem. Co do literatury do hasła „fenomenologie”
        n     Herbert Spiegelberg, Phenomenological Movement, 1961
        n     Anna Teresa Tymieniecka, Phenomenology and Science in contemporary european            thought, 1962
        n     Roman Ingarden, z badań na filozofią współczesną,1963
        n     Marvin Farber, The foundation of Phenomenology, II wyd. 1963

 

        n             n     Jeżeliby Państwo życzyli sobie jeszcze dalszych tytułów, to chętnie nimi służę. Literatura o fenomenologii jest olbrzymia, podałem tylko rzeczy najważniejsze.

        n             n     Załączam tekst mego artykułu, który w zasadzie akceptuję, choć nie bardzo jestem przekonany, że było konieczne przeniesienie pewnych informacji o Husserlu do artykułu o nim; wielu czytelników może zadowoli się samym artykułem o fenomenologii.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania

/prof. R. Ingarden/