/
EN

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

Data powstania 11.05.1963
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_52
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

    n       PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO NAUKOWE              n           n                       Warszawa, dn 11 maja 1963r
    n           n           n           n           n                         n          ul. Miodowa 10, tel. 622-91, 671-61
Redakcja Encyklopedii o Polsce               n           n                Adr. telegr.: PEWUEN Warszawa

L. dz. 115/MeoP/63

Pan
Prof. Dr Roman Ingarden

                                                                          n         K r a k ó w
                                                           ul. Biskupia 14 m 12

 

Szanowny Panie Profesorze

    n       W załączeniu przesyłamy notatkę biograficzną o Panu Profesorze z uprzejmą prośbą o akceptację. Notatka przeznaczona jest dla Małej Encyklopedii o Polsce, która wydana będzie w językach obcych /angielskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim/, dla czytelników zagranicą.
    n       Bardzo prosimy o wprowadzenie ewentualnych poprawek, jeśli podane przez nas informacje nie są dostatecznie ścisłe. Notatka jest kilkuwierszowa ze względu na to, że Encyklopedia, która ma zawierać informacje o sprawach polskich w szerokim zakresie, będzie tylko wydawnictwem jednotomowym, toteż z konieczności hasła w niej zawarte są bardzo krótkie.
    n       Jeśli Pan Profesor jest członkiem międzynarodowych organizacji międzynarodowych bądź towarzystw obcych, prosimy o podanie 1-2 instytucji, zdaniem Pana Profesora najważniejszych. Prosimy o podanie nazw instytucji według ich urzędowej pisowni. W przypadku, jeżeli nazwa ta ma swoje brzmienie w kilku obcych językach, prosimy bardzo o ich podanie, bowiem ułatwi to pracę tłumaczom.
    n       Będziemy Panu Profesorowi bardzo wdzięczni, jeśli otrzymamy odpowiedź w możliwie niedługim czasie.

        Z góry uprzejmie dziękujemy

Łączę wyrazy poważania
    n       Kierownik Redakcji

/Janina Stobniak/

zał.