/
EN

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Warszawa 4/III 24. – Szanowny Panie Doktorze! Na kartę Pańską z d. 24go lutego odpowiadam dopiero teraz, gdyż, wyjechawszy z Warszawy w d. 24-ym właśnie, nie byłem obecny przez tydzień. Za dobre chęci Pańskie w stosunku do Sem. Filoz. mogę być tylko bardzo wdzięczny. Składa się tak, że potrzebujemy uzupełnienia „Jahrbuchu” Husserla, którego posiadamy tylko któreś dwa tomy. Pośród tych tomów brak tomu z ostatnią pracą Pańską, drukowaną w tym „Jahrbuchu”. Prosilibyśmy zatem o ten właśnie tom. Jakież zasobne byłyby bibljoteki, gdyby wszyscy myśleli tak jak Pan! Serdeczne pozdrowienia i wyrazy prawdziwego szacunku łączy

                        Tadeusz Kotarbiński