/

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Autor b.d.
Data powstania 19.08.1921
Powiązane miejsca Toruń
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina b.d

Protokół

z odbioru

przysięgi urzędniczej

 

W myśl przepisu § 15 z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw P. P. Nr. 64) i rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 22 listopada 1919 (Monitor Polski Nr. 259) złożył na wezwanie dyrekcji gimnazjum w dniu dzisiejszym p. Dr Roman Ingarden mianowany w dniu 1 sierpnia 1921 r. na stanowisko państwowego nauczyciela na ręce wyżej mianowanego w obecności świadków Prof. Adama XXX i prof. Bronisława Pięty przysięgę służbową według roty następującej:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonem mi stanowisku urzędowem przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam.
Tak mi Panie Boże dopomóż.”

 

Toruń, dnia 19 sierpnia 1921

Podpis składającego przysięgę                  Dr Roman Ingarden

Podpis odbierającego przysięgę                Prof. Eug. XXX

Podpis świadków przysięgi                        prof. Adam XXX

                                                                  Bronisław Pięta