/
EN

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

Data powstania 22.01.1964
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_52
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

  n       PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO NAUKOWE                                           n  Warszawa, dn   22 grudnia 1964 r.
  n                              n                        n                             ul. Miodowa 10, tel. 622-91, 671-61
  n                                      n               n                              Adr. telegr.: PEWUEN Warszawa

L. dz. Sekr. Dyr. /64

Pan
Prof. dr Roman Ingarden
K r a k ó w
ul. Biskupia 14

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze

  n        Jest mi niesłychanie przykro, że Dział Finansowy PWN przez nieporozumienie wysłał do Pana Profesora, z własnej inicjatywy, pismo z powołaniem się na list Redakcji BKF przez nas wycofany. W imieniu Dyrekcji PWN bardzo proszę Pana Profesora o wybaczenie tego niedopuszczalnego – zwłaszcza wobec Pana – niedopatrzenia.
  n        List Pana Profesora i wpłata stworzyły nową sytuację formalno-prawną, którą obecnie badamy i którą pragnąłbym w osobistej rozmowie z Panem Profesorem rozważyć, aby znaleźć odpowiedni sposób załatwienia tej przykrej sprawy.
  n        Bardzo proszę Pana Profesora o rozmowę przy okazji najbliższej bytności Jego w Warszawie, bądź mojej w Krakowie.
  n        Raz jeszcze składam wyrazy ubolewania z powodu tego przykrego incydentu i proszę o przyjęcie wyrazów najgłębszego szacunku

 

 

Adam Bromberg
 nDyrektor PWN

 

W dn. 3.11.1963 dyr. Zabłudowski zawiadomił mię ustnie że PWN nie może zwrócić mi sumy wpłaconej przeze mnie na konto PWN na pokrycie kosztów umowy z p. Mgr Turowicz, będzie się jednakowoż starać przy wydaniu nowego wydania studjów jakoś to wyrównać.

5.11.1963                                                                      [podpis]