/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1937

Data powstania 3.06.1937
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

Lwów, dnia 3. czerwca 1937.

 

 

Szanowny Panie Kolego!

            Księgarnia „Książka” doniosła Towarzystwu, że złożyła na jego rachunek w P.K.O. kwotę 449 zł 40 gr jako dochód ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa w czasie od 31. grudnia 1936 do 1. kwietnia 1937. Według przysłanego wydawnictwu równocześnie obrachunku w kwocie tej mieści się także kwota 96 gr, będąca własnością Dra Blausteina, uzyskana ze sprzedaży jednego egzemplarza jego odbitki z Księgi Pamiątkowej (1 zł 50 gr – 54 gr). Proszę tedy jako dochód Towarzystwa zapisać kwotę 448 zł 44 gr, a kwotę 96 gr wypłacić p. Drowi Blausteinowi.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

K. Twardowski