/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.02.1949

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

Paryż, 23, rue Taitbout
 n      22.2.49.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

 

Otrzymałem list Pański. Dziękuję serdecznie za zajęcie się ostatecznym przygotowaniem skryptu śp. księdza Michalskiego. Przedmowę i list dam do przełożenia p. Kucharskiemu, który narazie zajęty jest innymi terminowymi sprawami. Sądzę jednak, że niedługo przekład odeślę do Krakowa, P. Kucharski zadecyduje, czy wymienienie jego nazwiska w przedmowie będzie utrzymane , czy też po prostu wspomni się o „tłumaczu paryskim.”
Równocześnie piszę do Akademii, wznawiając propozycję wydawania Archiwum Neophilologicum w poszczególnych zeszytach , o ile artykuł dochodzi do arkusza. Mniejsze artykuły i przyczynki można będzie łączyć w zeszytach zbiorowych. Sposób ten przyjęło Archiwum Filologiczne i z dobrym rezultatem. Druk postępuje łatwiej i rękopisy wracają wcześniej z Urzędu Kontroli Prasy.
Czekam na dalsze zamówienia książek. Spodziewam się, że stan zdrowia Syna Pana uległ stanowczej poprawie, czego jak najserdeczniej Państwu życzę.
Proszę przyjąć wyrazy wysokiego poważania i najlepsze pozdrowienia.

 Stanisław Wędkiewicz