/
EN

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

4. V 1937

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Boję się, że Pana zniechęcił do mnie mój list. Proszę wybaczyć ton agresywny. To nie jest impertynencja i brak szacunku – przeciwnie. Posłałem Twardowskiemu odpowiedź Metallmannowi z tym, że wobec tego, że streszczenie (główniaka) M[etallmanna] jest idealne i wątpię, czy lepsze zrobię, aby zechciał uznać je za uznane za takowe przeze mnie, a polemikę umieścił w postaci „dopełnienia” do streszczenia w pełni endorsowanego (podpisanego) przeze mnie. Oryginalny pomysł. Jeśli nie wykonam streszczenia zaraz. Po zakończeniu korespondencji wróciłem do dziełka o „substracie ontologicznym”.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i sympatii i wdzięczności dla Obojga Państwa P.R.

                                   Vitcatius.

P.S. Czy Pan nie widuje wcale Ajdukiewicza? Mam wrażenie, że mu Chwistek na mnie nagadał.