/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.11.1952

prof. Roman Ingarden                                                                                4.  XI.1952 r.
Kraków, Biskupia 14.

 

n       Do
n                Komitetu Redakcyjnego B.K.F.
    n                                           W WARSZAWIE
              c                                         ul. Foksal 17. P.I.W.

 

     n             W odpowiedzi na pismo z dn. 28.X.52.  L.dz.  BKF/    a 390/52 w sprawie materiałów do bibliografii polskiego piśmiennictw[a] filozoficznego przesyłam w załączeniu bibliografie moich prac filozoficznych uzupełnioną bibliografią innych moch prac tudzież – niezupełnym – spisem prac, jakie ukazały się na temat moich książek i rozpraw. Bibliografia moich prac jest doprowadzona do chwili obecnej i jest kompletą. W kilku miejscach brak mi pewnych szczegółów których nie mogę uzupełnić zpowodu braku odnośnych publikacyj. Może Redakcja Bibliografii będzie mogła je w Warszawie łatwiej uzupełnić. Spis publikacyj dotyczących moich prac jest doprowadzony tylko do wybuchu wojny r. 1939 i obejmuje tylko ważniejsze tytuły tych publikacji, które bądź to posiadam w odbitkach bądź też miałem o nich dokładniejsze wiadomości. Wiadomo mi jednak, iż istnieje jeszcze szereg publikacyj dotyczących mych prac /zagranicą/, o których nie mam dokładnych danych /np. na temat Essentiale Fragen/, a uzupełnić ich nie mam dziś możności, To samo dotyczy publikacyj z czasów wojny i po r. 1945. Wobec tego w ogóle zrezygnowałem z podania spisu tych publikacyj po r. 1945.

/prof. Roman Ingarden/