/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

Data powstania 26.11.1934
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

We Lwowie, 26. listopada, 1934.

 

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Zwracam wykaz prenumeratorów ulgowych z potwierdzeniem odebranej kwoty oraz asygnatę kasową na koszta podróży Dra Mehlberga. Swoją drogą przyszło mi ex post na myśl, czy nie należałoby mu wypłacić 15 zł. „tytułem zwrotu kosztów podróży na odczyt w Polskiem Towarzystwie Filozoficznem i pobytu we Lwowie” – albowiem zapewne Dr. Mehlberg miał jakieś inne jeszcze wydatki prócz samych kosztów podróży, udając się na odczyt do Lwowa. Decyzyę w tej mierze pozostawiam Szanownemu Panu Koledze a jeśli decyzya ta wypadnie za kwotą 15 zł., poszlę inną asygnatę za telefonicznem zawiadomieniem mnie.

            Aby uprościć sprawę uzupełnienia pisma do dyrekcyi Gal. Kasy Oszczędności przepisałem je, nadając mu /: w zakresie podpisów:/ postać stale stosowaną w pismach urzędowych Wydziału. Proszę tedy jeszcze poprosić Pana Dra Kreutza o położenie na tem piśmie swego podpisu.

            Czy nie należałoby na karteczkach, podających wzory podpisów, podać także pismem maszynowem, na lewo od podpisów, imienia i nazwiska każdego podpisującego? Jeśli Szanowny Pan Kolega jest tego zdania, proszę karteczki w tym duchu uzupełnić pismem Swojej maszyny.

            W końcu proszę mi przy okazyi podać datę, którą nosić będzie pismo L. 373/34 do P.K.O.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia koleżeńskie.

K. Twardowski