/

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14           n n               n n                  Kraków, 21 stycznia 1965 r.

 

          n n           Wielce Szanowny Panie Profesorze,
       n n                     n n           Zwracam się do Pana Profesora z uprzejmą prośbą, o rozważenie sprawy i ewentualne wszczęcie akcji celem zaposzenia do Polski na odczyty Dr Harolda Osborne.
       n n           Dr Osborne jest w tej chwili najwybitniejszym przedstawicielem estetyki brytyjskiej a zarazem jednym z najwybitniejszych badaczy w tej dziedzinie w świecie anglosaskim. Jest autorem trzech poważnych i interesujących książek: 1. Foundation of the philosophy of value, Cambridge 1933, 2. Theory o beauty, An introduction to Aesthetics, Londyn 1952 i 3. Aesthetics and Criticism, Londyn 1955. Od kilku lat jest redaktorem /editor/ czasopisma The British Journal of Aesthetics, Londyn, które jest jednym z najpoważniejszych publikacji w tym zakresie na świecie. Dr Osborne jest przy tym bardzo przyjaźnie nastawiony do Polski, czyta w języku polskim, ogłosił szereg prac filozofów polskim w swym czasopiśmie i pozostaje w stosunkach przyjacielskich z szeregiem polskich filozofów. Bezpośrednie zetknięcie się polskich ośrodków badań w zakresie estetyki z tym wybitnym uczonym tudzież bliższe jego zapoznanie się z polskim ruchem w zakresie estetyki może przynieść pożytek dla polskich badań i to nie tylko w estetyce, lecz także w zakresie krytyki artystycznej.
       n n           Podobno Dr Osborne wybiera się w jesieni br. z odczytami do krajów skandynawskich, byłoby tedy może wskazane wykorzystać tę okoliczność i zaprosić go w tym czasie na odczyty w Warszawie i Krakowie. Sekcja estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego chętnie współdziałaby w zorganizowaniu jego odczytów.
       n n                     n n           Proszę uprzejmie przyjąć wyrazy prawdziwego poważania
   n          n          n          n          n          n       i szacunku

   n     /prof. Dr Roman Ingarden/
   n       członek rzeczywisty PAN
i przewodniczący Sekcji Estetyki P.T.F.