/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.05.1931

Lwów, 18. V. 1931.r.
Ingarden

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Właśnie wróciłem z gimnazjum, gdzie rozmawiałem z dyrektorem w sprawie egzaminu do kl. IV. Otóż specjalnego egzaminu dla absolwentów szkoły powszechnej, ani osobnej klasy dla nich utworzonej w gimnazjum II. w tym roku nie będzie. Na zapytanie moje, czy i w danym razie, w którem gimnazjum taki egzamin się odbędzie, dyrektor nie umiał mi dać odpowiedzi. Prawnie sytuacja przedstawia się w ten sposób, że absolwent szkoły powszechnej może w każdem gimnazjum zgłosić się do egzaminu wstępnego do klasy IV., o ile w danem gimnazjum są wolne miejsca. Dyrektorowie gimnazjum starają się robić trudności, ponieważ uczniowie tego typu nie są pożądani. Nie dziwię się przeto, że dyrektor dał mi na zapytanie, kiedy u nas taki egzamin wstępny się odbędzie, odpowiedź, że do klasy IV. wogóle nie będzie w tym roku przyjmował, gdyż nie ma zupełnie miejsca. Powinien byłbym prosić go o zrobienie wyjątku. Nie mogłem jednak tego uczynić, albowiem kilka tygodni temu ukazało się w księdze rozporządzeń dyrektorskich wezwanie dyrektora skierowane do grona, by nikt nie protegował żadnych uczniów do przyjęcia, ponieważ dyrektor nie chce, by nauczyciele dawali pozory słuszności „głupich plotek”. O ile się mogę domyśleć chodzi o plotki, iż nauczyciele za takie protekcje brali łapówki. Wobec takiego urzędowo do nas skierowanego wezwania, nie pozostaje nam oczywiście nic innego, jak tylko do wezwania tego się zastosować. Wskutek tego na oświadczenie dyrektora, iż nie będzie miejsca w przyszłej klasie IV., nie mogłem nic odpowiedzieć.

            Ponieważ przypuszczam, że każdy lwowski dyrektor będzie się bronił przeciw przyjmowaniu nowych uczniów do kl. IV., więc może będzie najlepiej, gdyby Szanowny Pan Profesor mógł się, może przez p. naczelnika Dańcewicza, dowiedzieć, czy i ewentualnie w którem gimnazjum w r.b. zostaną utworzone osobne klasy IV. dla absolwentów szkoły powszechnej.

            Bardzo mi przykro, że tylko takich wiadomości mogłem się dowiedzieć.

Łączę wyrazy głębokiego poważania i szacunku

Roman Ingarden