/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937

9. VI 1937

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Pozdrawiam Państwo z Kuźnicy na Helu. Jestem przypieczony jak na patelni. Od 15 bm. będę w Z[akopanem]. Ja nie robię wyrzutów, że Pan nie zna moich prac, tylko to jest fakt utrudniający mi, bo muszę pisać rzeczy napisane. Ł[ączę] W[yrazy] sz[acunku] i symp[atii] R.P.

                                   Witkacy

 

 

Tłum[aczenie] franc[uskie] do „Studiów” przesłałem Twardzimierzowi (Twardzi i potem mierzy). Ajdukiewicz wypiął się na mnie zupełnie. Jechał go sęk. Na dwie broszury nic nie odpisał.

 

Kartka pocztowa

Pan
Dr. Roman Ingarden
Prof. U. J.K.
Lwów
Zacharjewicza, 7 m. 8