/
EN

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

  b  KOMITET REDAKCYJNY                       b                        b           Warszawa, dnia 16.VII.1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
  b    b      Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79             b                   Ob.Prof.Dr
   b                    b                    b                    b              Roman Ingarden

L.dz.301/BKF/54             b                    b                    b              Białka k/Nowego Targu
   b                    b                    b                    b                    b      Dom ob.Głodkiewiczów

 

         b                     Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

         b                      wczoraj otrzymałam list z 13.7.54. Dużo w nim spraw poruszonych, dlatego odpowiadać będę punktami:

ad 1 i 2 Po obliczeniu objętości Krytyki okazało się, że jest arkuszy 42 / a nie 39, jak w umowie/, zatem 90% honorarium wynosi więcej niż suma zaliczek wpłaconych dotychczas, i w najbliższych dniach otrzyma Pan Profesor wyrównanie / 4.350 zł./. Jeśli chodzi o przypisy, to trudno je obliczyć objętościowo /przypis im mniejszy, tym często trudniejszy do opracowania/. Sądzę, że należałoby to załatwić tak, że opracowanie przypisów i powtórną rewizję przekładu potraktujemy jako pracę redakcyjną – wedle stawki zł. 150 za 1 ark.wyd. tekstu Kantowskiego. W ten sposób całe dodatkowe honorarium wyniosłoby ok.6.000 zł.; sądzę, że do końca lipca otrzyma Pan Profesor tzw. umowę zlecenia, w sierpniu 25% zaliczki / ok.1500 zł/, a we wrześniu,kiedy otrzymamy już całość – resztę, tj. ok.4.500 zł. Wstęp potraktujemy osobno, może po wakacjach.
   b                     Rachunek p.Gierulanki pokryjemy od razu i tych 220 zł. otrzyma Pan Profesor razem z najbliższą wypłatą, więc w przeciągu jakichś 10 dni.
Ad 4 Wobec zgody przygotujemy dla Gałeckiego umowę na przekład Kritik der Urteilskraft. Gałecki pisał znowu w sprawach zaświadczeniowo-pieczątkowych, bardzo to jest skomplikowane, aż zrozumieć trudno. Nie mogę mu dać zaświadczenia, żeby w pokoju obok nie mieszkały dzieci. Z równym prawem mogliby inni nasi współpracownicy żądać od nas takich zaświadczeń, żeby je przedstawić swoim żonom. Co to za nudziarz! – Co do prof. Adlera, to niemiecki zna znakomicie, ale jeszcze z nim nie mówiłam i nie wiem, czy się podejmie.

Ad 3 Dr Mianowska jest obecnie na urlopie, i nie wiem, czy wróci przed moim wyjazdem. Przekażę jej może wiadomość, żeby obie rzeczy przekazała dla mnie – przeczytam we wrześniu – dobrze? Żadnych racji merytorycznych nie było. Plan wydania takiego tomu w zasadzie wykracza poza profil redakcji filologii polskiej, i myślę, że sama koncepcja jeszcze nie była dojrzała.

         b                     XXX XXX tyle.
   b                              b Życząc pięknej pogody i dobrego wypoczynku
   b                              b          wyrazy prawdziwego szacunku
   b                              b                 i serdeczne pozdrowienia łączę

 

Irena Krońska
 b I Krońska
 b Sekretarz