/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953

Data powstania 23.01.1953
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. Roman Ingarden                                                   b                      Kraków, 23.I.1953 r.
Kraków, ul. Biskupia 14

 

Do
b    Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
b    przy Państwowym Wydawnictwie Naukowym

w Warszawie

 

Zgodnie z przyrzeczeniem przesyłam w załączeniu:

1. Korektę od 38 do 94 szpalty /z moimi poprawkami przeprowadzonymi ołówkiem czerwonym/,
2. Maszynopis doręczony mi w Warszawie /zaopatrzony pieczątką cenzury/,
3. 34 strony maszynopisu mojego, które przesyłam, żeby biuro Komitetu skontrolowało, czy w I korekcie na szpaltach 1-37 znajdują wszystkie poprawki piórem zaznaczone w moim maszynopisie. Okazało się bowiem, że w szpaltach, które korygowałem w Krakowie, niektóre z tych poprawek nie zostały uwzględnione. Najwidoczniej odpis biura Komitetu nie był dokładny. O zwrot mojego maszynopisu upraszam.

Zarazem proszę uprzejmie o przesłanie mi drugiej korekty po złamaniu. Żywą paginę wstawię sam w II-giej korekcie. Proszę wreszcie o zastąpienie w szpaltach 1-37 tudzież w szpaltach, które obecnie przesyłam, słowa „rozsądek” słowem „intelekt” i o dodanie noty pod tekstem w prowadzeniu tej zmiany terminologicznej w związku z analogiczna zmiana terminologiczną w opracowywanym aktualnie tłumaczeniu „Krytyki czystego rozumu”. Nota ta winna się znaleźć w tym miejscu, w którym słowa „Verstand” po raz pierwszy występuje w tekście „Uzasadnienia metafizyki moralności”.

                                                               n                                        R.I.