/
EN

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

      n   PAŃSTWOWE                                                    n               Warszawa, stycznia  1963r.
WYDAWNICTWO NAUKOWE                                        n                Miodowa 10
      n            n            n            n                                                    tel. 6-71-64
Ref. WO/63

Prof. dr Roman Ingarden

K r a k ó w
ul. Biskupia 14

 

      n         W odpowiedzi na list Pana z 19.I.63 uprzejmie informuję, że podejmujemy prace nad znalezieniem współwydawcy pracy Pana „Spór o istnienie świata” w wersji angielskiej. Niewątpliwie, częściowe opublikowanie pracy przez firmę Charles C Thomas, powinno ułatwić tę sprawę. W chwili obecnej rozważamy kandydatów, do których chcielibyśmy zwrócić się w pierwszej kolejności. Gdyby miał Pan Profesor jakieś sugestie, będziemy wdzięczni za przekazanie ich.
    n         Ze sprawą poszukiwania współwydawcy wiąże się sprawa przekładu. Gdy tylko uzyskamy pewność, że któraś z firm amerykańskich lub angielskich zainteresuje się naszą ofertą, zwrócimy się do p. Helen Michejda w sprawie umowy. Jest Pan Profesor zorientowany z listu z 8 listopada 1962 r., skierowanego do Pana przez kol. Z. Gebethnera co do naszych dotychczasowych kontaktów z nią.
    n         W sprawie niniejszej jest jeszcze jedna trudmość. Nie dysponujemy mianowicie zwięzłym konspektem pracy (5-6 stron m-pisu), który mógłby być nieodzownym elementem nowej oferty. W naszym posiadaniu znajduje się tylko spis rzeczy w języku angielskim, a to zbyt mało. Gdyby zechciał Pan Profesor nadesłać tekst tego rodzaju oraz ew. recenzje, które ukazały się w naukowej prasie zagranicznej, bardzo by to ułatwiło naszą pracę.

    n         Z wyrazami prawdziwego szacunku

Redaktor Naczelny

/T. Zabłudowski/